Tsüstiitidest mida ravimid, Navigeerimismenüü

Kui müügiloa hoidja esindaja annab need üle isiklikul suhtlemisel, peavad ravimiseaduse § 85 lõikes 10 sätestatud nõuded olema trükitud üleantavale reklaamile. Hoiatusteksti eesmärgiks on juhtida tarbijate tähelepanu asjaolule, et tegemist on ravimiga ning et enne tarvitamist tuleks lugeda pakendi infolehte. Kui teave on ebamõistlikult väikeses kirjas või ei ole avalikustamisel nähtav näiteks jääb laua taha varju , siis ei ole ravimiseaduse § 85 lõikes 9 ettenähtud teavet sisuliselt edasi antud ning tegemist on viidatud sätte rikkumisega.

Hemodialüüsil või peritoneaaldialüüsil oleva patsiendi säilitusannus on mg iga 24 tunni järel. Üksikjuhtudel tuleb annust suurendada. Raske maksapuudulikkusega täiskasvanud: ofloksatsiini eritumine võib väheneda. Ofloksatsiini ööpäevane annus ei tohiks ületada mg. Eakad patsiendid üle 60 aasta : Normaalse neerutalitluse korral ei ole annust vaja vähendada. Sellegipoolest on eakate ravis vajalik ettevaatus ja vajadusel annuse korrigeerimine vt lõik 4.

Ravi kestus sõltub haigustekitajate tundlikkusest ja kliinilisest pildist.

Teated ja juhendid apteekrile

Antibiootikumravi üldiste põhimõtete kohaselt peab manustamist jätkama Suuremad kui mg ööpäevased annused tuleb jagada kaheks annuseks ning võtta võrdsete ajavahemike järel. Ülitundlikkus ofloksatsiini, mõne teise kinoloonirühma kemoterapeutikumi või lõigus 6.

Epilepsia tsüstiitidest mida ravimid madala krambilävega patsiendid kesknärvisüsteemi häirete tekke tõttu, nt ajukolju traumade, kesknärvisüsteemi põletike või insuldi järgselt.

Rasedus ja rinnaga toitmine. Alla aastased noorukid ja lapsed.

Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm

Anamneesis tendiniit vt lõik 4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Ofloksatsiin ei ole esmavaliku ravim pneumokoki või mükoplasma põhjustatud pneumoonia raviks või β hemolüütilise streptokoki põhjustatud tonsilliidi raviks.

tsüstiitidest mida ravimid valu allosas kõhtu vasakul pool tüdruk 6 aastat

Metitsilliin-resistentne S. Seetõttu ei soovitata ofloksatsiini kasutada teadaoleva või kahtlustatava MRSA-infektsiooni raviks, välja arvatud juhul, kui laboratoorselt on kinnitatud patogeeni tundlikkus ofloksatsiini suhtes ning MRSA-infektsioonide ravis tavapäraselt kasutatavaid antibiootikume ei saa kasutada.

Euroopa Liidus varieerub E. Ravimit määravad arstid peavad arvestama E coli resistentsuse kohalike näitajaid fluorokinoloonide suhtes. Tõsised bulloossed reaktsioonid: Ofloksatsiini kasutamisel on teatatatud tõsistest bulloossetest naharektsioonidest, nt Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermise nekrolüüs vt lõik 4. Pärast esimest kasutamist on teatatud ülitundlikkus- ja allergilistest reaktsioonidest.

Isegi pärast tabletid thrush ja tsüstiit manustamist võivad anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid üle minna eluohtlikuks šokiks.

Nendel juhtudel tuleb ravi ofloksatsiiniga katkestada ning alustada vastavat ravi nt šokiravi. Kõrgenenud krambivalmidus Kinoloonid võivad langetada krambiläve ning vallandada krampe. Ofloksatsiin on vastunäidustatud epilepsia anamneesiga patsientidele vt lõik 4. Siia kuuluvad kesknärvisüsteemi kahjustusega patsiendid, fenbufeeni ja teiste mitte-steroidsete põletiku ja valuvastaste ainetega MSPVA ravi saavad patsiendid ning ravimid, mis langetavad tsentraalset krambiläve, nt teofülliin vt lõik 4.

Krampide tekkimisel tsüstiitidest mida ravimid ravi ofloksatsiiniga katkestada. Psühhootiliste häiretega patsiendid Fluorokinoloone, sh ofloksatsiini saavatel patsientidel on teatatud psühhootilistest reaktsioonidest. Mõnedel juhtudel on need üle läinud suitsidaalseteks mõteteks või ennastohustavaks käitumiseks, sh suitsiidikatsed pärast esimest annust vt lõik 4.

Kui patsiendil tekivad sellised reaktsioonid, tuleb ravi ofloksatsiiniga lõpetada ja kasutusele võtta vastavad meetmed. Ofloksatsiini peab ettevaatusega kasutama patsientidel, kelle on anamneesis psühhootilised häired või kellel on psühhiaatriline haigus. Ofloksatsiini kasutamisel on teatatud naha valgustundlikkuse tekkest vt lõik 4.

  1. Amitriptüliin – Vikipeedia
  2. Arvesse läheb ka veebipõhine koolitus, mis vastab kõigile ülejäänud nõuetele.
  3. Sagedase urineerimise tunnused naisteta ilma valuta
  4. Eemalda kõhuvalu
  5. Valu[ muuda muuda lähteteksti ] Amitriptüliini ei saa vaadelda kui valuvaigistit.
  6. Isikutele üld- ja veterinaarapteegist ravimite väljastamine EL retsepti alusel 1 EL retsepti alusel ravimi väljastamisele ei kohaldu käesoleva määruse § 6 lõiked 1—21 ja 8.
  7. Mis on tsüstiit ja tema sümptomid
  8. Miks valusalt kirjutada pärast rumalat kusiti

Kahjustatud neerufunktsiooniga patsiendid Kahjustatud neerufunktsiooni korral peab ofloksatsiini annust kohandama, sest ofloksatsiin eritub põhiliselt neerude kaudu vt lõik 4.

Kahjustatud maksafunktsiooniga patsiendid Kahjustatud maksafunktsiooniga patsientidel peab ofloksatsiini kasutama ettevaatusega, kuna võib tekkida maksakahjustus. Fluorokinoloone kasutavatel patsientidel on teatatud fulminantse hepatiidi juhtudest, mis viib maksakahjustuseni sh surmajuhtumid. Patsiente peab informeerima, et kui tekivad maksahaigusele sarnased nähud või sümptomid nagu anoreksia, ikterus, tumedat värvi uriin, pruuritus või valu kõhus, tuleb ravi katkestada ning ühendust võtta oma arstiga vt lõik 4.

Nende ravimite kooskasutamisel peab jälgima koagulatsioonitestide väärtusi vt lõik 4.

Üldsusele suunatud ravimireklaam 1.

Fluoroknoloonidel, sh ofloksatsiinil on neuromuskulaarset blokaadi tekitavad omadused ja nad võivad võimendada müasteeniaga patsientidel esinevat lihasnõrkust. Ofloksatsiini ei soovitata patsientidele, kelle anamneesis on teadaolevalt myasthenia gravis. Sekundaarne infektsioon Sarnaselt teiste antibiootikumidega, võib pikaajaline ravi ofloksatsiiniga põhjustada mittetundlike mikroobide ülekasvu, mistõttu on vaja korduvalt hinnata patsiendi seisundit.

Kui ravi ajal tekib sekundaarne infektsioon, peab rakendama kohest ravi. CDAD võib olla raskusastmelt kerge kuni eluohtlik, mis on pseudomembranoosse koliidi kõige raskem vorm vt lõik 4. Seetõttu on oluline kaaluda selle diagnoosi võimalust kui patsiendil ravi ajal või pärast ofloksatsiin- ravi tekib tõsine kõhulahtisus. Pseudomembranoosse koliidi kahtluse tsüstiitidest mida ravimid tuleb ofloksatsiini manustamine koheselt lõpetada.

Viivitamatult peab alustama spetsiifilist antibiootilist ravi nt vankomütsiini, teikoplaniini või metronidasooliga suu kaudu. Peristaltikat pärssivate ravimite manustamine on vastunäidustatud.

tsüstiitidest mida ravimid valu allosas kõhu all asuvates naistel

Tendiniit Kinoloonide manustamisega harva kaasnev tendiniit võib üksikjuhtudel põhjustada kõõlusrebendeid, ennekõike Achilleuse kõõluse puhul. Ofloksatsiini kasutamisel, eriti 48 tunni jooksul peale ravi alustamist, on ilmnenud tendiniiti ja kõõluserebendit, mis on mõnikord kahepoolne ja mida on esinenud kuni mitu kuud pärast tsüstiitidest mida ravimid lõpetamist. Kinoloonide manustamisega harva kaasnev tendiniit võib üksikjuhtudel põhjustada kõõlusrebendeid, ennekõike Achillese kõõluse puhul.

tsüstiitidest mida ravimid pumpkin seemned kuigi tsüstiitide ülevaated

Tendiniidi ja kõõluserebendi tekke oht on suurem eakatel, üle aastastel patsientidel ning oht suureneb kortikosteroidide samaaegsel manustamisel. Millised on tsüstiidi tagajärjed tuleb ööpäevast annust kohandada vastavalt kreatiiini kliirensi väärtusele vt lõik 4.

Kui sellistele patsientidele on määratud raviks ofloksatsiini, tuleb neid hoolikalt jälgida. Kõik patsiendid, kellel tekivad tendiniidi sümptomid, peavad arstiga konsulteerima. Tendiniidi kahtluse korral tuleb ravi ofloksatsiiniga koheselt lõpetada ning rakendada kahjustatud kõõlusele sobivat ravi nt immobilisatsioon vt lõigud 4.

QT intervalli pikenemine Teatatud on väga harvadest QT intervalli pikenemise juhtudest fluorokinoloone tarvitavatel inimestel. Fluorokinoloone, sh ofloksatsiini, tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on tsüstiitidest mida ravimid QT intervalli pikenemise riskifaktoreid, nagu näiteks: - eakad patsiendi ja naised on QTs-intervalli pikendavate ravimite toime suhtes tundlikumad. Vt lõigud 4.

Ravimireklaam

Düsglükeemia Sarnaselt teiste kinoloonidega on teatatud vere glükoosisisalduse kõrvalekalletest, nii hüpoglükeemiast kui ka hüperglükeemiast - enamasti suhkurtõvega patsientidel, kes saavad samaaegset ravi suukaudsete suhkurtõve ravimite nt glibenklamiid või insuliiniga. Teatatud on hüpoglükeemilise kooma juhtudest. Tsüstiitidest mida ravimid patsientidel soovitatakse hoolikalt monitoorida vere suhkrusisaldust vt lõik 4. Fluorokinoloone, sh ofloksatsiini, saavatel patsientidel on raporteeritud sensoorset või sensomotoorset perifeerset neuropaatiat, mis võib olla kiire algusega.

Neuropaatia sümptomite ilmnemisel tuleb ravi ofloksatsiiniga katkestada. See vähendab pöördumatu kahjustuse tekkeohtu vt lõik 4. Glükoosfosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsiendid Latentse või diagnoositud glükoosfosfaatdehüdrogenaasi puudulikkusega patsientidel võib tekkida hemolüütiline aneemia, kui neid ravitakse kinoloonidega. Seetõttu tuleb nendele patsientidele ofloksatsiini manustada ettevaatusega. Nägemishäirete või mistahes silmatoimete tekkimisel tuleb kohseselt konsulteerida silmahaiguste spetsialistiga vt lõigud 4.

Koostoime laborianalüüsidega Ofloksatsiiniga ravitud patsientidel võib opiaatide või porfüriinide määramine uriinis anda vale- positiivse tulemuse. Opiaatide või porfüriinide määramiseks võib positiivse vastuse kinnitamiseks olla vajalik kasutada spetsiifilisemaid meetodeid.

tsüstiitidest mida ravimid sümptomid tsüstiidi tüdruk

Alkohoolseid jooke ei ole soovitatav tarbida. Loomkatsetes on manustamise ajal täheldatud kõhre moodustumise häireid. See toimemehhanism ei ole inimestel veel kinnitust leidnud; alla aastastel lastel tohib ofloksatsiini kasutada ainult eriolukordades, kus väiksema toksilisusega antibiootikume ei saa kasutada ja kui saadav kasu kaalub üles võimalikud kaasuvad riskid.

Pärast ofloksatsiin-ravi lõpetamist tuleb jälgida kõhre arengut. Patsiendid, kes põevad harvaesinevat pärilikku galaktoosi talumatust, laktaasipuudulikkust või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni, ei tohiks seda ravimit võtta.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Teofülliin, fenbufeen ja samalaadsed mittesteroidsed põletikuvastased ravimid Kliinilistes uuringutes ei ole leitud farmakokineetilist koostoimet ofloksatsiini ja teofülliini vahel.

Amitriptüliin

Kinoloonide samaaegne manustamine teofülliini, mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite või ravimitega, mis alandavad krambiläve, võib põhjustada märkimisväärset krambivalmiduse tõusu.

Ravimid, millel on teadaolev QT intervalli pikendav toime Ravimid, millel on teadaolev QT intervalli pikendav toime: ofloksatsiini, nagu ka teisi fluorokinoloone, tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kes kasutavad ravimeid, millel on teadaolev QT intervalli pikendav toime nt IA ja III klassi antiarütmikumid, tritsüklilised antidepressandid, makroliidid, antipsühhootikumid.

Vt lõik 4. Manustades ofloksatsiini koos varfariini või selle derivaatidega tuleb jälgida protrombiini aega või teisi verehüübimisnäitajaid. Ofloksatsiin võib põhjustada samaaegselt manustatava glibenklamiidi kontsentratsiooni vähest suurenemist seerumis, mistõttu soovitatakse glibenklamiidi ja ofloksatsiiniga samaaegselt ravitavaid patsiente hoolikalt jälgida. Arvestades ofloksatsiini kasutamisel esineda võivaid hüper- või hüpoglükeemilisi episoode, tuleb antidiabeetilisi ravimeid saavatel patsientidel hoolikalt jälgida veresuhkru sisaldust.

Oletatav toimemehhanism seisneb aktiivse tubulaarse eritumise vähenemises või sellega konkureerimises. Ettevaatus on vajalik, kui ofloksatsiini manustatakse koos tubulaarsekretsiooni mõjutavate ravimitega, nt probenetsiid, tsimetidiin, furosemiid ja metotreksaat. Fertiilsus, rasedus ja imetamine Fertiilus, rasedus ja imetamine Inimuuringute põhjal fluorokinoloonide kasutamine raseduse esimesel trimestril ei ole seotud väärarengute või teiste kõrvaltoimete suurenenud ohuga rasedusele.

Loomkatsed on näidanud liigese kõhre kahjustust noortel loomadel, kuid mitte teratogeensust. Seetõttu ei tohi ofloksatsiini raseduse ajal kasutada vt lõik 4. Artropaatia ja teiste tõsiste toksiliste toimete tõttu imikule, tuleb rinnaga toitmine ravi ajaks ofloksatsiiniga lõpetada vt lõik 4. Toime reaktsioonikiirusele Ofloksatsiin võib aeglustada reaktsioonikiirust ja halvendada tähelepanuvõimet harva on tekkinud somnolentsus, pearinglus ja tsüstiitidest mida ravimid, toime tugevneb koos alkoholiga.

Enamusel juhtudest lahenevad kõrvaltoimed ravi ärajätmisel.