Uristamine verd ja valu tüdrukud, Mis on polüüp emakas

EV Lapse ase, koera ase. Esiteks võivad bakterid silmade tabada, mille tulemusena arenevad konjunktiviit ja blefariit. See on võimeline vihastama urogenitaalse süsteemiga seotud tõsiseid probleeme. Et veike Laos kaunis raske kanda oli, jõudis ta just jutluse aeaks parajaste kiriko juure, ta pani kotiga ühes veikese Laossa kirikomüüri kõrvale maha, et ise kirikusse minna jumalasõna kuulama. Nüüd ei ole nii palju oma pinnal, kuid moodustumise kohad on juba ette nähtud - väikesed sooned. Halb kasvatus, liigne hellitamine tasub end kurjasti; paha laps vanematele nuhtluseks, elab auta, jääb ilma õpetada Ei laidete last, vaid latse kasvatajat.

EV Keda isa ei õpeta, seda õpetab ilm. Laps ärgu tükkigu vanemat õpetama, ärgu haukugu, ärgu sekkugu täiskasvanute jutusse Uristamine verd ja valu tüdrukud õpetab kana.

EV Ega muna kana ei õpeta. EV Muna on targem kui kana. EV Muna pole targem kui kana. EV Kana on targem kui muna. EV Koor on ikka targem kui muna. EV Voona nahk taht suuremb olla ku imälamba nahk. EV Latse and om armas, latse sõna om valus. EV Kutsikale ei ole hambid vaja. EV Kutsikas, ära võta vana koera käest leiba ära. EV Las vana koer haugub üksi, mis kutsik sekka haugub.

EV Ennemb nõletse hobese liha süü kui tatitse latse juttu kulle. EV Laps räägib siis, kui kana kuseb. EV Kui vanad räägivad, peavad lapsed vaid olema. Hoiatusi isa-ema löömise, vanemaile vastuhaku eest Kes isa ehk ema lööb, selle käsi kasvab hauast välja. EV Kes laps vanemat lööb, selle käsi ei mädane hauas ära. EV Kes oma vanembile lüü, selle inemisel ei mädaneved mitte juuse ärä.

EV Kes oma vanemaid lööb, selle käsi ei käi ilmaski hästi. EV Kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia. EV Keä üle vanõmba lätt, tuu lätt üle Jumala. Laps peab kurja meeles. Kasvab laps, kasvab kurjus Ära naara poisikeist, poisikesest saap mees. EV Lats lähkohe näge, kavvõdõhe mälehhäs.

EV Mida kutsikas iristab, seda vana koer mäletab. EV Koer kasvab, hambad kasvavad ka. Kui vanem lastele hea, siis ka lapsed vanemale.

Vanemad lastele head, lapsed vanemaile halvad. Vanemaid paha toita, laste leib paha süüa; uristamine verd ja valu tüdrukud juures parem kui laste juures Emä lastele ladusa, lapsed emäle ladusamad. EV Emä hellitäp tüdärt, homöopaatiline tööriista tsüstiit osta sütsitap söät.

EV Emä helli lapsele, laps vali vanemalle. EV Vanembide süa laste küllen, lastel kivi küllen. EV Ema ei sünni vakka ega varna. EV Edimält mahup üte hamme sisse, perast ei mahu ütte tarre. EV Üheksa last mahuvad ühe ema põue, aga üks ema ei mahu üheksa lapse õue.

EV Üks isa toidab üheksa last, aga üheksa last ei jõua üht isa toita. EV Imä kasvatas hulga latsi är', aga hulga latsi oma imäga püstü hädäh. EV Ega lats söödä-äi vanõmbit, vanõmba süütvä latsi. EV Hüä latsõ variva vanõmbit, halvu latsi variva vanõmba. EV Vanemba puu kakke-ei latsile kandeh, laste puu kakkes ar vanembide iist varjateh. EV Kasuks, mis vana teeb, kahjuks, mis vana sööb. EV Laste laud on kõrge. EV Emäle om laste leib kõrgen.

EV Laste leib on liivane. EV Lastõ leib om vallus süvvä. EV Laste leib jääb kurku kinni. EV Poigõ leib lätt risti kaalast alla, mehe leib piuta. EV Paremb mehe agananõ ku poigõ puhas leib. EV Paremb halva mehe jalutsih ku hüä poja pähütsih.

EV Kümme hääd last ei massa mitte ütte kurja miist. EV Üits vanamiis om parep kui ütesse hüvät poiga. Lapsest saab taas vanem. Kuidas sina vanematega, nii sinu lapsed sinuga Lats om mehe esä, mehepoja vanaesä.

EV Kuidas sina vanematele, nõnda so lapsed sinule. EV Ega isa ega ema kelku hauda ei vii. EV Ükski kelk ei jää tareotsa. EV Ega see kelk ei kulu. EV Kus aitas, sääl aida taga. Poeg parem kui tütar. Tütre mehelepanek kätkeb halbu külgi: võib tuua häbi, nõuab kaasavara, jätab ema abist ilma See mees on tattnina, kel esimene laps tüdar.

Põhjused, miks sa tihti WC-s soovite

EV Parem poeglaps jalutsis kui tütarlaps päitsis. EV Poig õks paremb ku tütär, olkõ' vai kolmõst paigast niitsega kinni köüted. EV Paremb poja pussuhais kui tütre tüütegu.

EV Tütarlapsed tühjad asjad, pojad need on mehed. EV Kahjust on kägo külasse, tülist on tütar talosse. EV Hää tütrik maja au, halv tigo. EV Tütär majah, tigo kotoh. EV Poisist pole seda karta, et ta midagi koju toob. EV Tütar viib majast, aga poeg toob majasse. EV Tütarlapsed laotavad maja, aga pojad koguvad. EV Poig õks om esä abi, a tütär om esä üsätse varas. EV Tütred ja tatrad on talu kaotajad. EV Tütred on ku tulekahju: ku majast läbi käib, siis maja tühi.

EV Tütar viib tuha ka koldest ära. EV Tütar tühja, kaupa kallis.

Rõuge pärimus

EV Kui om pallu tütäriida, sis om pallu pallejiida. EV See isa, kellel palju tütrid, nääb palju vaeva. EV Tulispäile saa tugi ja amussuilõ abimiis, a umalõ imäle jää-äi muud ku murõh. EV Kui läheb tütar toasta, siis läheb töö toasta. EV Tüdrukuist ei saa peret ja koerasitast ei saa sõnnikut. EV Paremb poja vilon ku tütre ilon. EV Parem poja ukse kõrval kui tütri ahju pial. EV Parem poja põrandul kui tütre toolil.

EV Parem poja õues kui tütre põues. EV Suur tükk ajab suu lõhki. EV Ennemb poja lauva all kui tütre lauva pääl. EV Parem ikka tütre lauaalune kui poja lauapealne. EV Parem halva poja jalutsin kui hää tütre pähitsin. EV Parem kurja tütre jalutsis kui hää poja päitsis. Tütre häid külgi: tare ilu, töötegija, toob pidu jne. Tütar parem kui poeg Järv on küla iluks, aga tüdruk on maja iluks. EV Tütrik om suvõl murumuna, talvõl tarõ ilu.

EV Tütruk maja ilu, poiss maja tigu. EV Hää tüdruk on maja võti. EV Tütar ike tüüinime, et ep õle iluperäne. EV Tüdruku om töötegija, poisi om pussu painutajade. EV Tütt toob tündri rukkid, poeg toob poole vaka odre. EV Tütre arm jääb ikka enam ema juure kui minia arm. EV Tütar toob pidu peresse. EV Tütrest saab pead selga aada. EV Kasvata seitse hundikutsikast või seitse poega, see on ükskeik.

Poja ja tütre kasvatamise iseärasusi. Tütre kasvatamine nõuab enamat rangust Tütrek kasus läbi tõprasita, tsura läbi kirvõsilmä. EV Härg kasvab ikkenukas, mees kasvab kervevardes, noorik kasvab mehe armus.

EV Tütär hoia vitsahirmul nagu märävarsa. EV Tütärt tündsi tüvega, poiga lasõ ladvaga. EV Tütarlast asjata aada ja poeglast süüta lüüa. EV Üks pilk piia silmast, ühiksa tükki ema silmast.

Vana hoidku majaohjad oma käes, kuni võimalik Isa, pea kübar peas, kunni elad laste seas. EV Ema, pea tanu peas, kuni elad laste seas. EV Kui sa jõvvat iks ahju pääl kasuket kobistede, sis hoia iks otsus oma käen. EV Saada lats saunikohe, pooda pudi liusikohe, saatko-oi last lavva taadõ. Mitmesugust täiskasvanud lastest: vanemate vaeva tasumisest, kodunt lahkumisest, mehelepanekust ja naitumisest.

EV Tütar maksab memme vaeva, poeg ei maksa pooltki vaeva. EV Kui oma lapsed üles kasvatad, siis on ema võlg tasutud. EV Viimase külma vee annab tütar. EV Poig õks esä matt. EV Lapsed on linnud: saavad suled selga, ongi läinud. EV Ega lind enne poigi pesast välla ei või viia, kui neil veel sulgi selan ei ole. EV Mis viga lennata, ku vanemad suled selga pannu. EV Seni om poig poig, ku ta naise võtab.

Kui tsüstiit on ebameeldiv lõhn Sõni ikki laps, kui teine laps käe. EV Tütar uristamine verd ja valu tüdrukud laulatetud on nagu kikk leivast ära leigatud. EV Inne-ks usu-ui imä ohto ja kandja kaihho, ko eis' imäst saat. EV Tütre' ei olõ soolakala'. EV Tütard om halle anda, hirmsa hinele pitä.

EV Võta ütele pujalõ naanõ, panet üte puusa päält pruntsi üles; võtad tõsõlõ, peät tõsõ puusa puusa päält ka pruntsi üles hiitmä. EV Lapsed lapsida tegevad vanemile vastuksista. EV Pisike laps vaeotab põlve peal, suur südame peal. EV Pisikesed lapsed, pisike mure, suured lapsed, suured mured.

Ära püüa liiga varakult täiskasvanuks saada Ära enne lapsekingi ära viska, kui jalg mehesaabast kanda jõuab. EV Varsal viil iga pikk rokka süvvä'. EV Ega siis vanu sigu olis tarviski, kui porsad poigi toisid. Millest vaadatakse tüdrukut ja poissi. Nõudeid tüdrukule: ärgu lobisegu, olgu häbelik ja töökas jne.

Tüdrukut kaetas jalust, naist pääst. EV Peast vaadetakse peigu, jalast neidu. EV Poiss kaetas söömisest, tütrik jala kängmisest. EV Tüdrukut vaadetakse töö juures, poissi pannakse poe juures tähele.

EV Tütarlast vaadatakse ju noores põlves. EV Tütarlast nähakse nagu roisku silma pääl. EV Tütrugu au um ku rõõsa piimä pääl puru. EV Tüdruku sõna on kui kerp piima sees. EV Tüdruku suul peab sõlm peal olema. EV Tütarlapse suul olgu alati porstuba ees. EV Muu puu muhaku, lepa leht lehaku, tütarlats olke vaik. EV Tütarlaps peab poole suud kinni pidama, kui ta räägib. EV Tütarlapsel olgu suu kinni, aga kõrvad lahti. EV Tütärlats pidägu uristamine verd ja valu tüdrukud, käe ja perse.

EV Kana laulmise, naise vilistamise ja lehma möirgamise hääl kostab põrgu. EV Ei linnust lendavast, ei kalast kargavast, ei piiast nauravast saa midägi hüäd. Alguses võitleb võitlused enne sünnituse kesta ainult paar sekundit, siis te ei märka mingeid valusaid tunnet. Võitluste vaheline ajavahemik on umbes minutit, mõnikord minutit. Kõik need tunded ei helista enam küsimusele, kuidas mõista, et esimesed kokkutõmbed algas.

Lapsepõlv ja noorus

Seejärel muutuvad kokkutõmbed tugevamaks, sagedaseks ja valusamaks ja isegi väiksema intervalliga. See on järgmine etapp. Seega jõuavad võitlused hetkeni, mil need kestavad umbes 2 minutit ja järgmine samm tekib pärast 60 sekundit. Kui sellised hetked ilmnevad, peaksite olema valmis selle eest, et see on juba varsti, minutit sünnitust.

Kuidas käituda enne sünnitust? Lõppude lõpuks, kõige valusam ja viimane etapp of bouts. Kuna sünnitus, rase naine on kõrge seisev diafragma, saab hingata ainult ülemise osakonda kopsud. Kuid iga hingeõhk peaks kaasnema õhu infusioon kopsudesse, vabastades rindkere ülemisele küljele. Hoolikalt ja kergesti välja hingata. Mitte mingil juhul ei ole soovitatav õhku sisse hingata, kui ummistused ammendavad.

Sünnituse anesteesias saate kasutada isemassaaži ilma valuvaigistite kasutamiseta. Vajutage reitepunktide punkti, ja massaaž kulutatud veidi tagurpidi vibreeriva pöidlad. Pase lamades küljel kerge põlvili - kõige mugavam positsioon kerge massaaži alumise poole kõhuga õige järgimine rütmi sissehingamise väljahingamise.

Strokes tehakse sõrmeotsikute näpunäited - kõhtu keskelt külgedele. Niipea kui sünnitus algab, mõnes rasedatel naistel jõgi võib ilmuda.

Ta kestab kaua, ravi ei ole vaja. Niipea kui oksendamine peatub, loputame suu suu ja joome veeõli, kuid mitte rohkem,mitte põhjustada uut iiveldust. Teist sünniaega iseloomustab naiseliku tõlge Üldsaal. Võite juhtida ämmaemandate ja arsti kontrolli all olevaid katseid. Seal on ebameeldiv tunde tugev lõikamine.

Mis on teie kehahoiaku ja kas te õigesti välja lülitate, sõltub tara kogu valuvusest. On vaja täielikult lõõgastuda ja hingata sügavalt - sisse hingata viivitamatult. Kõige tugevamad katsed on need katsed, kui lootele pea läbib vaagna. Obserriciani juhi välimusega on abife abi, nii et see ei riku jalgade lihaseid. Täitke absoluutselt kõik ämmaemandate professionaalsed juhised. Pidage meeles, et lapse pea eemaldatakse suguelundite teedest, kui higi ei ole.

Seetõttu tuleb seda hoida, lõõgastada ja hingata ainult tema suu viivitusteta ilma hingeta. Kuidas liigub limaskesta sünnituse ees Katsetoru enne sünnitust on väga individuaalne.

Kuid see võib juhtuda mitte enne nädalat enne tarnimist. Sageli väljub see 7 päeva enne üldiste lahingute algust. Mida limaskesta välja näeb? See koosneb tiheda lima pistikust fotolink mis sulgeb emaka sissepääsu. Infektsiooni ei saa tungida, nii et laps on ohutu. Kuidas liigub limaskesta sünnituse ees? Te võite tunda, et pistikud lahkuvad. Limaskesta pistik enne sünnitust foto beeži, roosakas või valkjas-kollakas. Sagelivalik võib olla vere lisanditega või triibud, nagu emakakaela, laienemine, põhjustab väikeste kapillaaride vahendi.

Mitte suur hulk Vere Benera eelõhtul - üsna normaalne nähtus. Pole vaja paanikat. Tuletame meelde, et see liigub limaskesta pistikut. Lihtsalt vaata tähelepanelikult. Limaskesta pistik ei tundu tavaline uristamine verd ja valu tüdrukud. See tundub tihedamini. Variant on võimalik kohe. Peal kuidas kork läheb enne väga lahkeNäiteks järk-järgult järk-järgult ei saa seda märgata, kuid te võite segi ajada heakskiiduga. Enamik juhtumeid, kui limaskesta pistik on enne sünnitust liikunud, esineb tualeti ajal või duši vastuvõtmise ajal.

Siiski, kui iseloomulik liiklusummik on liikunud enne sünnitust, kui sa olid riietatud, saate kindlasti näha seda lima lehel või aluspesu. Liikluse testimine toimub mõnikord sünnituse ajal. Kui pistik on ära liikunud, ja seejärel vesi või kokkutõmbed - see tähendab teid kiiresti rasedus- ja sünnitushaiglas.

Seal on vaja minna ja verejooksu pärast pistiku liigutamist. Külasta arsti, kui pistik on liiga vara, 14 päeva enne tähtaega, eriti kui see on helepunane. Cork uristamine verd ja valu tüdrukud tohiks kaasas veres. See juhtub ainult tumeda värviga.

Millisel hetkel ilmub emakakaela enne sünnitust esimesel ja korduvalt Iga rase naine sünnituse ees muutub maksimaalne suurus. Ka operatsiooni hind ei tohiks naist takistada. Lõppude lõpuks on reproduktiivfunktsiooni ja naiste tervise säilitamine oluline iga patsiendi jaoks. Kohustusliku ravikindlustuse alusel teostab haigla operatsioone tasuta. Seetõttu tasub mõistlikult hinnata haiguse kliinilist pilti ja usaldada arsti. Kuidas valmistuda polüübi eemaldamiseks emakas hüsteroskoopia abil ja taastamiseks pärast emakakaela kanali hüsteroresektoskoopiat Emaka endomeetriumi polüübid on limaskesta fookuspatoloogia arengu tavaline variant.

Patoloogia võib ilmneda nii reproduktiivses kui ka menopausieelses eas. Polüübi eemaldamiseks emakas kasutatakse mitmeid meetodeid, hüsteroskoopia on üks neist. Protseduur on kirurgiline sekkumine ja see on üks võimalusi patoloogiast vabanemiseks, mis viiakse läbi üldise lühiajalise intravenoosse anesteesia all. Anesteesia kestus on 15 kuni 20 minutit. Kvaliteetsete ravimite kasutamine võimaldab teil protseduuri ajal saavutada täieliku anesteesia ning patsiendid taluvad hästi tuimestuseks kasutatavaid ravimeid.

Kas ma pean kustutama Emakas paiknev polüüp on endomeetriumi patoloogiline vohamine, mis ilmneb mitmesuguste patogeensete tegurite limaskestaga kokkupuutumise tagajärjel. Sõltuvalt patoloogia käigust ja neoplasmi suurusest võivad arstid soovitada kirurgilist sekkumist või viivitada. Haiguse progresseerumise varases staadiumis annavad arstid patsientidele õiguse valida. Õige otsuse tegemiseks peaksite analüüsima patoloogilise protsessi kulgu.

Olles kindlaks teinud, millised tagajärjed võivad operatsioonist keeldumisel ilmneda, saab patsient ise otsustada, kas eemaldada neoplasm või mitte.

tampoonid tsüstiidi ravis

Kirurgilisest sekkumisest keeldumise korral viiakse läbi ravimite ravi või ravi rahvapäraste abinõude abil. Enamik arste keskendub haiguse arengut soodustavate patoloogiate peatamisele ja vajadusel soovitab kasvu kirurgilist eemaldamist. Töö mõõtmed On võimalik kindlaks teha, kas polüüpi on vaja eemaldada neoplasmi suuruse ja selle mõju järgi naise keha seisundile.

Defektide suurusi on 3: väike - ei ulatu 5 mm-ni; keskmine - 5 kuni 15 mm; suur - üle 15 mm. Väikest kasvajat ei tohiks eemaldada, kui see ei ohusta tervist. Enne operatsiooni uristamine verd ja valu tüdrukud on vaja läbi viia naise seisundi põhjalik hindamine ja alles pärast seda otsustada kirurgilise sekkumise vajaduse küsimus.

Näidustused ja vastunäidustused Patsiendi uurimise käigus määrab arst kindlaks operatsioonist keeldumise riski astme ja selgitab patsiendile kõiki sellise otsuse tagajärgi.

Mõnel juhul on operatsioon ainus võimalus. Tuul oli neid lainetega ligi versta maad kaldast eemale aeanud.

Sääl hüüdis karjapoiss: "Sarv, tee uhke linn kahe kukejala pääle seiesama kohta ja uhke raudsild kuni kaldale kuningalossi trepi ette. Kui nüüd kuningas hommiku voodist välja tuli ja uhket linna ja silda nägi, ei läbenud ta mütsigi pähe panna, vaid tõttis vaatama. Ikka sildu mööda edasi kuni merelinna sissi, kus talle selle linna kuningas, endine karjane ja tema tütar kui kuninglik abikaasa kunagi ütlemata toredas riietes vastu tulivad ja isad armastuses teretasid ja suudlesid, mispääle keik endine paha sai unustatud ja andeks antud.

Nende pulmad peeti suure au ja iluga ja karjapoisist sai kuningas. Jutt Rõugest, Võrumaalt. Tõist kutsutud suur Laos ja tõist veike Laos. Suurel Laosel olnud viis tööhobust, sest ta olnud rikas mees. Aga veikesel Laossal olnud üksainus hobune, sest ta olnud kehva mees. See on jo algmisest ilma viis olnud, et rikas ikka kehvemat petta püüab ja see oli ka sel aeal viisiks, kui veike ja suur Laos siin ilmas kord elasivad. Veike Laos ei jõudnud kunagi oma hobusega põldu üksi harida ega vilja õigel aeal maha teha.

Säält see kehvus tuligi. Aga nüüd pani talle suur Laos veel ette, et ühe hobusega kündmine peris asjata olla.

ravi ei ole bakteriaalne tsüstiit

Tulgu veike Laos ja aitku teda kuus päeva põldu künda, siis seitsmendal päeval annab suur Laos keik oma viis hobust temale äestama ja siis võoib päälegi uristamine verd ja valu tüdrukud veikse Laosse kõhn hobusekont peris puhkada. Selle kaubaga oli veikene Laos väga hästi rahul ja ei saanud mitte aru, et tema põllud ainult äestamisega haritud ei saa, vaid ta mõtles: "Suurel Laossal on tublid hobusad, teravad äkkepulgad soonivad põllu sügavalt läbi ja ma võin uhke olla, et ma pühapäeval, kui mo naabrid kiriko lähavad, viie hobusega omal põllul äestan.

Õissa poiss, see kaup on hea! Vaatke, sõbrad kirikulised, mul on viis hobust! Sa jo tead ise, need on minu hobused, mitte sinu. Sellest manitsusest ei näitanud veike Laos nägo midagi märkavat ega põrmugi aru saavat, vaid ennemine paistis ta palgest veel koguni rõõm selle üle, et naabrit pahandada võib.

Noh heakene küll, tõine nädal otsa kündis veike Laos oma kõhna hobusakondiga jälle suure Laossa põldu ning pani siis seitsmenda päeva, see on pühapäeva hommikul suure Laossa viis hobust äkete ette sedasama laulu lauldes, mis tõne kangeste ära oli keelanud: "Ahtsah! Vaatke, kirikulise, kus mul viis hobust äkete ees, mul on viis hobust. Kuis jõuan ma seda välja kannatada.

Kui ta kojo tuleb, tahan teda hästi läbi võtta, ehk jätab oma ameti maha. Kolmandat nädalat kündis jo veike Laos suure Laossa põldu ilma nurisemata ja suure Laossa põllud olid nii valmis, et muudku pane seeme. Ja veike Laos arvas, et tema ka niisama kaugel oma harimisetööga on, kui ta homse päeva veel viie hobusega äestada jaksab. Suur Laos läks nüüd ka vara ise põllule, et kuulda, kas veike Laos ähvardamise pääle ka tänagi oma suud peab.

Aga oota seni! Niipea kui kirikulised, oli vana laul jälle kuulda: "Ahtsah! Vaadake, kirikulised, kus mul viis hobust äkete ees.

Mul on viis hobust. Nüüd oli siis leping rikutud ja veike Laos ei võinud temale enamb tõisel nädalal töösse minna.

Ka ei pahandanud ta sugugi suure Laossa kurjatöö üle, vaid võttis oma hobusel naha seljast maha, kuivatas kuivaks ja hakkas linna poole kõmpima, nahka ära viima. Linn oli kaugel ja õhtu jõudis kätte. Veike Laos oli käimisest ära väsinud ja palus kõrsi juure ööseks jääda, mida noor priske kõrtsinaene mitte ei lubanud, sest et kõrtsimeest ise kodus ei olnud.

Veikene Laos puges üles kõrtsu lae pääle, kust ta ühest laeaugust keik läbi võis näha, mis kõrtsimehe kambris sündis. Varsi astus üks noormees kõrtsi naese kambri sissi, sirge kui niinepuu. Ta oli uristamine verd ja valu tüdrukud noore perenaese endine armukene säält ligidaltd veske päält, rikka möldri ainus poeg ja perija.

Sääl räägiti mitmest asjast, mis keik lae pääle selgeste kuulda oli ning kõrtsiemand kahetses väga, et ta kõrtsimehele ja mitte selle endisele kallimeelelisele peigmehele pole läinud. Sellepääle võttis noor kõrtsiemand praetud hani ahjust ja kapist pudeli joodavat viina välja, pani lauale ja hakkasivad kahekeste sööma.

Sääl oli ukse pääle koputamist korraga kuulda. Kõrtsimees oli kojo tulnud, nüüd oli endisel peigmehel vesi ahjus. Ta ei tahtnud mitte oma pruudi käestpetjale, kes sellest saadik ta vihamees oli, näidata, päälegi keskööse emanda kambris.

Sellest oleks võinud tühi jutt ja kuri lugu sündida. Mis nüüd heaks nõuks? Koputamine ukse pääl läks ikka kangemaks ja mehe valjo hääl kostis neile mõlematele kõrvadesse.

Kastist riidid välja võttes ja neid kappi pannes ütles kõrtsiemand noore mehe vasto: "Mine nüüd kasti, ta on küllat nii eredald tehtud, et sul läpastust karta ei ole. Ning kui mo mees magama uinub, küll siis sind välja lasen. Hanipraad sai ahjo tagasi pandud ja joodava viina pudel ahjo taga peitetud. Nüüd siis alles lasti mees tuppa, kui keik joones oli. Emand vabandas ennast sellega, et ta magas ega koputamist sugugi kuulnud ei ole, mispääle siis ka vana pehme südamega mees rahule jäi ja palus emanda ruttu õhtusööki muretseda, sest kõht pitka käimisega hommikust saadik väga tühjaks läinud on.

Inimese iga, selle kestus, tagasipöördumatus, sõlmpunktid, etapid jne. Eks see inimese elo ole lühike ja sitane ku lapse särk.

Seda keik nägi ja kuulis veikene Laos ja märkas varsi, et siin kometit mängiti, millest mõni tõine-kolmas võib kasu saada. Ta võttis oma hobusenaha ja ronis redelit mööda alla ning astus paarisrahva juure elamisekambri. Sääl ta teretas viisakalt nago oleks ta praego reisilt tulnud, mida kõrtsimees ka käeandmisega naerdes vastas. Kapsad on külmad, mis peab siis uristamine verd ja valu tüdrukud siin sööma?

Sääl puutus veike Laos jalaga oma naha külgi, et see vasto kabises. Kõrtsimees küsib: "Mis sul sääl laua all on, mis kobiseb? Oi nalja, kus lugu!

Ongi praad ahjus, mida nüüd kõrtsimees lauale paneb. Laos ütleb: "Nahk räägib, et taga ahjo paar joodavat viina pudelid peidus olevat. Kes teab, mis ta ära loriseb, võib siis tema ütlemise järele teha. Sõbrad söövad nüüd ja joovad, naene vaatab päält, süda hirmu täis mitte söögi ega viina pärast, kuidas sõpra kastist põgenema aidata. Ta mõtleb keik mõtted, aga ei leia ühtegi nõu selleks.

Küll manitseb oma meest võõraga magama heita, et varsi valge välja tulevat aga mees ei tee unega tegemistki, vaid hakkab koguni nahka, kes keik saladused teab, enesele kauplema.

Veike Laos nõuab kolm matitäit raha naha eest ja vana riidekasti veel pääle kauba, mida ka kõrtsimees heameelega lubab. Kui raha oli kätte antud ja kast peraree pääle pandud, hakkas veikene Laos kojo poole tulema. Ta nahakaup oli hästi läinud.

Kui ta mõne versta maad kasti oli vedanud ja parasjago ühe vesketammi üle oli minemas, rääkis ta iseeneses: "Mis ma sinust, vana tühi kast, asjata vean, parem kukutan sind alla tammi alla. Asi sellega. Ma ei usu sind mitte välja lasta. Selle heateo eest sai ta siis möldripoea käest üks mõõt hõbetat.

Nüüd jõudis ta siis paari päeva reisi järele kojo ning saatis oma naesterahva suure Laossa juure kuuendiku järele, millega raha ära mõõta. Aga kui kuvendik tagasi viidi, oli üks veike hõberahakene kuuendiko serva vahele jäänud, millest suur Laos märkas, et naaber raha oli mõõtnud.

Polüübi eemaldamine emakas - esinemise põhjused, operatsiooni tehnoloogia, rehabilitatsiooniperiood

Varsi oli ta nüüd ise sääl kuulamas, kust veike Laos niipaljo raha võtnud, et ta joba nõuga mõõtma hakkab. Veike Laos vastas: "Mis nüüd viga raha saada, kui hobusanahad linnas nii kõrget hinda maksavad et joba ühe naha eest kolm matti hõbetat sain.

Ta tappis keik oma viis hobust korraga ära ning viis nahad linna, kus temale nägo ikka kolm rubla tüki eest makseti. Siis vihastas ta ennast hirmsaste ja läks ühel pimedal ööl veikest Laost ära tapma. Ta täädis, et Laos alati ahjolael magas ja Laossa ema savikul, aga ta ei täädnud seda, et veikse Laossa ema päev enne seda oli ära surnud ja veike Laos surnut ahjo pääle tõstnud. Kui nüüd suur Laos tapmise nõuga uksest sissi tuli ja ülesse ahjo lae pääle ema kallale tormas ning surnule nuiaga paar pauku vasto pead virutas, pühkis ta, südamepiinast hirmutud, jälle ruttu minema, ilma et ta veikest Laost savikule oleks tähele pannud ehk silmanud pimeduse pärast.

Kojo jõudes arvas suur Laos, et veikene Laos nüüd peris tapetud on. Veikene Laos läks tõisel päeval linna surnuaeda oma emat maha matma. Ta mähkis ema riiete sissi ja pani saani enese kõrvale istuma. Kui ta nüüd linna jõudis ja ühe trahteri ukse ees kinni pidas, sissi läks ja hea käraka napsi meelelahutuseks küsis, aga ta kõhn mehekene ei jõudnud klaasi tühjaks juua, mida uristamine verd ja valu tüdrukud trahterisaks Laossa käest võttis ja välja vana emale viis.

Kui surnud musta ega valged viinapakkujale vastu ei lausunud, raputas trahteriisand teda peast ning selle pääle kukkus surnud, kange kui juurikas, saani päält maha, mille üle trahteriisand väga ära kohkus, sest ta ei täädnud mitte, et eidekene surnud oli ja arvas ennast nüüd inimese tapjaks.

Veike Laos oli keik see aeg kõrtsiaknast lugu päält vaatnud ja jooksis nüüd ehmatanud trahteriperemehe juure ning ütles: "Kulla isand, mis teie nüüd tegite! Olete oma käega praego mo vana emakese ära tapnud, makske mulle nüüd kolm matti hõbedat, siis annan teile seda pattu andeks.

Aga kui mitte, siis viin teid kohto ette, kust valjut nuhtlust ning eluaegset vangipõlve osaks saate. Kui kuuendik tagasi viidi, oli jällegi raha sinnasamasse lõhe vahele jäänud kui ennegi, uristamine verd ja valu tüdrukud siis suur Laos varsi küsima tuli, kust veike Laos niipaljo raha võtta, et ta jo tõist korda nõuga raha mõõdab.

Veike Laos siis vastas: "Mis nüüd viga raha saada, kui surnud linnas apteegis hirmust kallist hinda maksavad. Ma viisin oma vana emakese eile sinna, polnud suuremb asi, kui luu ja nahk, aga sain kolm matti hõbedat. Mis sa, naaber, arvad, kas paremat hinda ühe vana inimese eest pärast urineerimist põletamisel tüdrukutes tahta võid?

Selle pääle ruttas ta siis kojo ja tappis oma vana ema ära ning sõitis linna apteeki teda rohuks ära müüma. Aga kui siis linnavalitsus teda kui inimesetapjat tahtis kinni võtta, sai veel mehekene suure vaevaga politsei käest putkama.

Kui nüüd suur Laos linnast laupäeva õhtul kojo põgenes ja selle öö rahutumalt voodis puhkas, tõttas ta pühabe hommiku väga vara veikese Laossa maeasse, võttis ta kinni ja toppis kotti, et siis taga kiriku viia ja sinna suurde järve ära uputada.

Et veike Laos kaunis raske kanda oli, jõudis ta just jutluse aeaks parajaste kiriko juure, ta pani kotiga ühes veikese Laossa kirikomüüri kõrvale maha, et ise kirikusse minna jumalasõna kuulama.

Õpetaja oli ka kantslis ja ütles need sõnad just nago suure Laossa kohta: "Sina pead oma ligimest armastama kui iseenast. Aga kui ta oma ema pääle hakkas mõtlema, mis veikese Laossa vale läbi sai ära tapetud ja kelle tapmise läbi ta ise ka pea oleks lõõga sattunud, lõi ta süda jälle kõvaks.

Jätame suur Laos uristamine verd ja valu tüdrukud kuulama ja vaatame, mis kirikomüüri taga veikese Laossaga seni sünnib. Veikene Laos rääkis kotis keiksugusid jampsisõnu ja sõimas täie suuga oma vandlast, kes teda kotti oli toppinud.

Seda kuulis üks lihunik, kes parasjago sel tunnil oma suure härjakarjaga kirikust mööda juhtus minema. Ta läks veikese Laossa ligidale ja küsis: "Mikspärast mees on kotti topitud? Nüüd võttis veike Laos lihuniku härjakarja ette ja aeas neid oma kojo. Pärast seda lugu tuli suur Laos kirikust välja, keerutas koti õlale ja viis ja viskas taga kiriko äkilisest kaldast alla järve.

Nõnda sai isand lihunik, kes kuninga ametit ihaldas, õnnetumal viisil veikese Laossa asemel ära upputud. Kui nüüd suur Laos oma kurjatööd naabri peremehe vasto korda saatnud ja pühapäeva lõuneks kojo poole kõndis, nägi naabri, veikse Laossa koplis suure rammusa loomadekarja. Ta ei läbenud seda nähes oma kodu minna, vaid pööris järsku naabri väravast sissi, et asjalugu lähemalt järele kuulata. Tuppa astudes tuli veike Laos temale naerdes vasto ja pakkus kätt, mis üle suur Laos lumivalgeks kahvatas ja mõtles tonti ehk vaimu nägevat.

Aga vaatke, sõbrakene, missuguse loomadekarja ma säält leidsin ja kojo aeasin. Nüüd olen rikkam mees kui sina. Mul on suur pere, ma lähan homme keige oma perega, siis olen sinust, närust, ammugi rikkamb. Tõisel homikul oli suur Laos oma halli habemega isa ja keige perega vara järve ääres ning kihutas teendrid ükstõise järele äkilisest kaldast järve hüppama.

Kui viimne teener vette oli hüpanud ja ainult pull, pull kuulda oli, käratses suur Laos ääre pääl: "Mitte ei taha ma veiksid pullikesi nago teie ütlete leidvat, vaid üksi suuri pulle ja rammusaid lehmi, veel suuremaid, kui veikse Laossa koplis eile nägin. Sääl naeris suur Laos ise kõva häälega ja hüüdis: "Vaat imet, ammuks taat sissi läks, joba hall susik habenat pidi käes, aga ei jõua vanamees üksi kaldale vedada, pean ise temale appi minema.

Poleks ta oma naabrimeest veikest Laost taga kiusanud, oleksid mõlemad veel praego elanud, kui nad mitte poleks ära surnud. Jutt Rõugest Isa olnud tal joba paar aastat surnud ning ema iga pääv mehele minemise hädas.

Aga iga kosilane, kes emat kuulama tulnud, põrgkanud tütre pärast tagasi, öeldes: "Mis sellest saab, kui ma leske kosin. Mõne aasta pärast saab tütar täieealiseks, lähab mehele ja perib maja. Seda võib näha madala kõhu tugevuse ja pideva stressiga, samuti väljendunud valuliku valu sündroomi, mis ei ole täielikult lõpetatud.

Te peate haigla ühendust võtma, et välja tulla narkootikumide lootele. Seal on püsiv puhke, mõnikord allapanu. Muuta või teravad hüpped vererõhk. Emaka-platsenta ring on täielikult moodustatud raseduse Kus arteriaalne rõhk Sageli väheneb, kuid muudatused ei ole liiga olulised. Nõrkus, matt või kahvatu nahavärv on märgatav, mõnikord halb pearinglus. Tavaliselt valitud medicia ravi Arsti abiga on siiski piisav puhkuse aja suurendamiseks piisav.

Mõnikord vererõhk vastupidi tõuseb. Seda väljendatakse südamelöögi kiirus, samuti süstemaatiliste ja üsna intensiivsete peavalu tekkimisel. See rikkumine See võib olla ilming ebaõnnestumisi südame ja neeru töös, mis nõuab haigla matkamist ja üksikasjalike uuringute läbiviimist. Nahal ei ole aega kasvava kõhu tõttu püsiva venitamisega regenereerida. Juba teise trimestri alguses võivad iseloomulikud liinid moodustada, mis toob tulevase ema esteetilise ebamugavuse.

Esiteks ilmuvad punased triibud, valatud siniseks ja siis nad muutuvad kollaseks, muutuvad halliks. Sellele defektile ei tulene, peate täitma meetmeid: rakendamine kaalu kontrolli, see on võimatu lubada tekkimist liigse koguse nahaaluse rasvakihi, suured voldid; vastuvõtmine kontrastse hing paralleelse rakendamisega massaaži probleem valdkondades pesupesu; regulaarne ujumine basseinis või teises veesooduses; igapäevaelu kehalise hariduse või jooga klasside läbiviimine rasedatele naistele; taotlus kosmeetika venitusarmide välimuse vältimine või normaalse taastamine välimus Nahk.

Tulevane areng Kid muutub väikeste suuruste täielikult kujuliseks meheks. Osa keha on selgelt nähtav, seal on juba iseloomulik joonistus sõrmedele, küüned on selgelt nähtavad. Head kuju, keha ja jäsemed ei erine nendest, mis sünnil on lootele omane. Viin ja arteri on heledad. Keha on kaetud parim nahk.

Pea on umbes üks kolmandik suurusest, mis saavutatakse 9 kuu võrra. Kui mao tüdruk, munasarjad on juba moodustunud. Nad toimivad nii, et teise trimestri alguses on umbes 3 miljonit moodustunud rakke. Loote kaal on ligikaudu 28 g. Kui see mõõdetakse saba ülaosast, on kogupikkus 7 cm. Sapipõie on juba välja töötatud, et sappi sekreteeritakse.

Pankreas töötab aktiivselt, tekitades insuliini. Märgatavalt hääl sidemete moodustumise. Kõik piimahambad on paigutatud.

Rasedus 13 nädalat valutab kõhtu põhjusi.

Arstide sõnul on selle aja jooksul praktiliselt seotud kaasasündinud kõrvalekaldete ja arenguhäirete hariduse ohtu. Viljadel, nagu teiste raseduse nädalate jooksul, võivad ravimid alkoholi mõjutada.

Nad suudavad hävitada lapse kehas olulisi rakke, seega on vaja hoiduda nende kasutamisest. Samuti on võimatu võimaldada suurte kiirguse annuste mõju. Ema üldine füsioloogiline ja psühholoogiline seisund hakkas mõjutama tulevase lapse psüühika nädalasest rasedusest. On vaja vältida ülepinge, stressi, sest nad võivad põhjustada kaasasündinud kõrvalekaldeid lapse psüühikas. On vaja hoiduda kahjuliku toidust, on vaja tarbida kasulikku, rikas vitamiine toitu, kuna see on nädalat, et on olemas aktiivne areng elutähtsate organite beebi.

Toitumine Laps See hakkab harjuma ema peamise dieediga, nii et sa peaksid kasutama ainult neid tooteid, mis on kasulikud lapsele mitte ainult raseduse ajal, vaid pärast sündi. On vaja süüa just sellist toitu, mida naine on valmis tarbima ja pärast kohaletoimetamist tarbima. Kui muudate dieeti, võib laps rinnapiima keelduda. Puuviljad arenevad juba aktiivselt, selle elundid ja keha skeleti süsteem on vaja saada suur hulk toitaineid. Kui ta saab neid ebapiisava koguse, siis tagaks lapse edukas areng võimatu.

Ka lühialus kasulikud tooted Terviseprobleemid võivad algada emades, mis koosneb kohalike sümptomite uristamine verd ja valu tüdrukud nõrgenemisest või ilmingus, nagu kaariese või juuste väljalangemine.

Garanteerima hea tervis Teie lapsel peate tagama tasakaalustatud toitumise. Rasedate naiste jaoks on soovitatav kasutada nii roheliste puuvilja kui ka kõiki köögivilju. Ärge pidevalt tsitrusviljadega, kuna nad suurendavad happesust maos, mis võib põhjustada tugevat ebamugavust. Ka need tooted on allergiaallikad.

Kõrgenenud vererõhk. Hüpertensioon on tingimus, mis peegeldub tugevalt tulevase ema heaolu. Reeglina, kui eemaldate hüpertensiooni algpõhjuse, normaliseeritakse uriini värv. Uriinisüsteemi lüüasaamine. Uriini varjus sõltub sellest, milline konkreetne keha on üllatunud. Mõnel juhul võib see ilmuda punane verevool muudes mudase sademega PC. Haigus ilmneb kõige sagedamini kolmandal trimestril.

Uuri värvi muutus on kaasas jäsemete eetika ja vererõhu tõus. Kui kahtlustate külalisi - konsulteerige kohe arstiga! See haigus võib mõjutada loote olekut. Mida ütleb uriini värv: Mõnel juhul võib uriinivärv saada väidetava teabe selle kohta, mis toimub tulevase ema keha kohta.

Foolhape on B-vitamiin, mis on loote jaoks vajalik elutähtsate organite moodustumise ajal. Reeglina ei imendu foolhapet täielikult keha täielikult ja osa ainest eritub neerud koos uriinidega. Lisaks sellele, et anda sellise värvi uriinile: narkootikumide nitrofuraanid; porgandid ja selle derivaadid - tume kollane värv Tume, kontsentreeritud uriin on sagedane dehüdratsioon satelliit taustal toksikoosi. Oksendamise rünnakud, toidu ja vee tagasilükkamine põhjustab asjaolu, et rasedate keha keha kogeb kerge dehüdratsiooni astet.

Lisaks võib dehüdratsiooni tekkida majutuse tõttu liiga kuuma või kuiv kliimas. Kolmandal trimestril võib tume uriin olla gesoosi märk - ohtlik patoloogiline seisund, mis nõuab kohest meditsiinilist sekkumist. Pidage meeles, et öösel suureneb uriini kontsentratsioon põis ja seetõttu on vabastatud vedelik mõnevõrra tumedam kui igal muul kellaajal.

See võib tekkida järgmiste haiguste taustal: Tsüstiit- kaasas sageli tungivalt tungivalt urineerimine, valu ja põletamine kusiti.

valu või urineerimise ajal põletamine